Valnämnden

Valnämndens ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Margitha Dagobert, ordförande

S

margita.dagobert@gullspang.se

Kerstin Isaksson, vice ordförande

M

kerstin.isaksson@gullspang.se

Elisabeth Elg, vice ordförande

S

elisabeth.elg@gullspang.se

Bertil Svensson

C

bertil.svensson@gullspang.se

Monica Joby

M

monica.joby@gullspang.se

Personliga ersättare

Namn

Parti

E-post

Annika Johansson

S

annika.johansson@mariestad.se

Cecilia Gustavsson

FI

cecilia.sjostrom-gustavsson@gullspang.se

Matti Niiranen

S

matti.niiranen@gullspang.se

Arne Svensson

C

arne.svensson@gullspang.se

Alexander Olofsson

M

alexander.olofsson@gullspang.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Margitha Dagobert
Valnämndens ordförande
Telefon: 070-5763960
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Valnämnden