Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Gullspångs kommun har vi valt att ha en överförmyndarnämnd.

Nämndens ledamöter

Namn

Parti

E-post

Ann-Christin Erlandsson

S

ann-christin.erlandsson@gullspang.se

Per-Arne Brandberg

S

per-arne.brandberg@gullspang.se

Maria Gustavsson

M

maria.gustafsson@gullspang.se


Överförmyndarverksamheten är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Den huvudsakliga handläggningen inom nämndens ansvarsområde sköts av organisationen Överförmyndare i samverkan, för mer information besök deras hemsida på länken nedan. Det är ett samarbete mellan ett flertal kommuner.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndare i Samverkan
Telefontid: tisdag 9.00-11.00 torsdag 13.00-15.00
0500-49 88 60, 49 88 61

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden

Länkar

Överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.