Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har 7 ordinarie och 7 ersättande ledamöter, Töreboda kommun 5 ordinarie och 5 ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun 3 ordinarie och 3 ersättande ledamöter.

Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden

Namn

Parti

E-post

Anders Bredelius, ordförande

M

anders.bredelius@mariestad.se

Gunnar Welin, vice ordförande

M

gunnar.welin@toreboda.se

Kjell Lindholm, 2:a vice ordförande

C

kjell.lindholm@gullspang.se

Anders Svensson

M

anders.a.svensson@mariestad.se

Börje Andersson

M

borje.andersson@mariestad.se

Leif Andersson

C

leif.a.andersson@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Linda Fröberg

S

linda.froberg@mariestad.se

Håkan Fernström

S

hakan.fernstrom@mariestad.se

Göran Johansson

C

goran.johansson@toreboda.se

Thomas Boethius

M

thomas.boethius@mariestad.se

Johan Cord

S

johan.cord@toreboda.se

Leif Börjesson

S

leif.borjesson@toreboda.se

Mikael Ericksson

RV

mikael.ericksson@gullspang.se

Per Rang

M

per.rang@gullspang.se

Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

Namn

Parti

E-post

Daniel Lång                 

M

daniel.lang@mariestad.se

Gustaf Johansson

M

gustaf.johansson@mariestad.se

Pernilla Nielsen

M

pernilla.nielsen@mariestad.se

Göran Sagen

KD

goran.sagen@mariestad.se

Vakant

S


Mattias Rydin

S

mattias.rydin@mariestad.se

Inger Farken

MP

inger.farken@mariestad.se

Per-Olof Pettersson

C

per-olof.pettersson@toreboda.se

Anders Gustafsson

C

anders.gustafsson@toreboda.se

Kjell-Åke Gustavssson

M

kjell.gustavsson@toreboda.se

Yvonne Antonsson

S

yvonne.antonsson@toreboda.se

Mats Stamby

V

mats.stamby@toreboda.se

Albert Eriksson

C

albert.eriksson@gullspang.se

Roger Wiking

S

roger.wiking@gullspang.se

Kerstin Bäckerbo

M

kerstin.backerbo@gullspang.se

Styrande dokument och taxor som avser miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns tillgängliga på stadshuset i Mariestad hos miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Delegationsordning Pdf, 329.1 kB, öppnas i nytt fönster.