Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har 7 ordinarie och 7 ersättande ledamöter, Töreboda kommun 5 ordinarie och 5 ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun 3 ordinarie och 3 ersättande ledamöter.

Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden

Namn

Parti

E-post

Ronny Jönsson, ordförande

M

ronny.jonsson@toreboda.se

Per Rang, vice ordförande

M

per.rang@gullspang.se

Anders Bredelius, 2:a vice ordförande

M

anders.bredlius@mariestad.se

Daniel Lång

M

daniel.lang@mariestad.se

Börje Andersson

M

borje.andersson@mariestad.se

Anders Svensson

M

anders.svensson@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Malin Thunborg Ask

S

malin.thunborg-ask@mariestad.se

Håkan Fernström

S

hakan.fernstrom@mariestad.se

Thomas Boethius

M

thomas.boethius@toreboda.se

Johan Cord

S

johan.cord@toreboda.se

Yvonne Antonsson

S

yvonne.antonsson@toreboda.se

Björn Sundman

SD

bjorn.sundman@toreboda.se

Kerstin Bäckerbo

M

kerstin.backerbo@gullspang.se

Reine Hilding

S

reine.hilding@gullspang.se

Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

Namn

Parti

E-post

Elin Abrahamsson    

M

elin.abrahamsson@mariestad.se

Albert lundgren

M

albert.lundgren@mariestad.se

Jesper Appell

M

jesper.appell@mariestad.se

Maria Jansson

C

maria.jansson@mariestad.se

Mattias Rydin

S

mattias.rydin@mariestad.se

Linda Fröberg

S

linda.froberg@mariestad.se

Ninni Larsson

S

ninni.larsson@mariestad.se

Jan Carlsson

M

jan.carlsson@toreboda.se

Anton Lakkapää Karlsson

M

anton.lakkapaa-karlsson@toreboda.se

Per-Olof Pettersson

C

per-olof.pettersson@toreboda.se

Pernilla Almgren

V

pernilla.almgren@toreboda.se

Birgit Sporrong

SD

birgit.sporrong@toreboda.se

Monica Joby

M

monica.joby@gullspang.se

Vakant

M


Roger Wiking

S

klas.a.wiking@gullspang.se

Styrande dokument och taxor som avser miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns tillgängliga på stadshuset i Mariestad hos miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden