Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ansvar för beredning av ärenden inom följande områden:

  • Ekonomiskt övergripande ärenden
  • Fysisk planering
  • Översiktsplanering
  • Kostproduktion
  • Mark- och skogärenden
  • Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Utskottet ska även bereda de ärenden som inte hanteras av något av de andra utskotten.

Utskottet ska även bereda de ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som initierats/handlagts av annan nämnd.

Utskottet har därutöver rätt att, inom vissa områden, på Kommunstyrelsens vägnar fatta beslut som delegerats till dem. Detta kan enbart gälla ärenden som inte är av principiell natur.

Ordinarie ledamöter:
1.   Carina Gullberg (S) ordförande.
2.   Bo Hagström (C) 1:e vice ordförande
3.   Björn Thodenius (M) 2:e vice ordförande

Personliga ersättare:
För 1. Jan Hassel (S)
För 2. Monica Sjöberg (S)
För 3. Gunnar Bohlin (M)

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29

Relaterad information

Kontakt

Carina Gullberg
Ordförande
Telefon: 0506-362 89
E-post: Carina Gullberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan