Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ansvar för beredning av ärenden inom följande områden:

  • Ekonomiskt övergripande ärenden
  • Fysisk planering
  • Översiktsplanering
  • Kostproduktion
  • Mark- och skogärenden
  • Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Utskottet ska även bereda de ärenden som inte hanteras av något av de andra utskotten.

Utskottet ska även bereda de ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som initierats/handlagts av annan nämnd.

Utskottet har därutöver rätt att, inom vissa områden, på Kommunstyrelsens vägnar fatta beslut som delegerats till dem. Detta kan enbart gälla ärenden som inte är av principiell natur.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Björn Thodenius, ordförande

M

Björn Thodenius

Victor Albertsson Tidestedt, 1:e vice ordförande

M

Victor Albertsson Tidestedt

Jenni Gustrand, 2:a vice ordförande

S

Jenni Gustrand

Personliga ersättare

Namn

Parti

E-post

Monika Lange

M

Monika Lange

Pontus Berlin

M

Pontus Berlin

Jan Hassel

S

Jan Hassel


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Björn Thodenius
Ordförande
Telefon: 0506-362 80
E-post: Björn Thodenius

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen