Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ansvar för beredning av ärenden inom följande områden:

  • Ekonomiskt övergripande ärenden
  • Fysisk planering
  • Översiktsplanering
  • Kostproduktion
  • Mark- och skogärenden
  • Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Utskottet ska även bereda de ärenden som inte hanteras av något av de andra utskotten.

Utskottet ska även bereda de ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som initierats/handlagts av annan nämnd.

Utskottet har därutöver rätt att, inom vissa områden, på Kommunstyrelsens vägnar fatta beslut som delegerats till dem. Detta kan enbart gälla ärenden som inte är av principiell natur.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Carina Gullberg, ordförande

S

carina.gullberg@gullspang.se

Bo Hagström, vice ordförande

C

bo.hagstrom@gullspang.se

Björn Thodenius, 2:a vice ordförande

M

bjorn.thodenius@gullspang.se

Personliga ersättare

Namn

Parti

E-post

Suzanne Michaelsen Gunnarsson, för ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Jan Hassel, för vice ordförande

S

jan.hassel@gullspang.se

Victor Albertsson Tidstedt, för 2:a vice ordförande

M

victor.albertsson-tidstedt@gullspang.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carina Gullberg
Ordförande
Telefon: 0506-362 89
E-post: Carina Gullberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen