Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådet Björn Thodenius (M), dess 1:a vice ordförande är Victor Albertsson Tidestedt (M) och dess 2:a vice ordförande är oppositionsrådet Jenni Gustrand (S). Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kommunstyrelsen har en förvaltning; kommunledningskontoret med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet. De ansvarar också för att de politiska besluten genomförs.

Ordinarie ledamöter kommunstyrelsen

Namn

Parti

E-post

Björn Thodenius, ordförande

M

Björn Thodenius

Victor Albertsson Tidestedt 1:e vice ordförande

M

Victor Albertsson Tidestedt

Jenni Gustrand, 2:e vice ordförande

S

Jenni Gustrand

Kristna Grönwalls

KD

Kristina Grönwalls

Pontus Berlin

M

Pontus Berlin

Maria Smedberg

V

Maria Smedberg

Jan Hassel

S

Jan Hassel

Lotta Wahlström

S

Lotta Wahlström

Bo Hagström

C

Bo Hagström

Conny Sandén

SD

Conny Sandén

Nour Beyed

L

Nour Beyed

Ersättare i kommunstyrelsen

Namn

Parti

E-post

Maria Gustafsson

M

Maria Gustafsson

Monika Lange

M

Monika Lange

Ann-Christin Erlandsson

S

Ann-Christin Erlandsson

Stig Eklund

KD

Stig Eklund

Eric Mellberg

M

Eric Mellberg

Katarina Jansson Keijser

Fi

Katarina Jansson Keijser

Reine Hilding

S

Reine Hilding

Evelina Eriksson

S

Evelina Eriksson

Torbjörn Jansson

C

Torbjörn Jansson

Kenny Östlund

SD

Kenny Östlund

Helen Carlström

L

Helen Carlström