Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådet Carina Gullberg (S), dess 1:a vice ordförande Bo Hagström (C) och dess 2:a vice ordförande är oppositionsrådet Björn Thodenius (M). Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden, mötet är inte öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsen har en förvaltning; kommunledningskontoret med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet, samt för att de politiska besluten genomförs.

Ordinarie ledamöter:

E-post

1. Carina Gullberg (S) ordförande

Carina Gullberg

2. Bo Hagström (C) 1:e vice ordförande

Bo Hagström

3. Björn Thodenius  (M) 2:e vice ordförande

Björn Thodenius

4. Jan Hassel (S)

Jan Hassel

5. Anja Nyström  (S)

Anja Nyström

6. Ann-Christin Erlandsson (S)

Ann-Christin Erlandsson

7. Bengt O Hansson (RV)

Bengt O Hansson

8. Victor Albertsson Tidestedt (M)

Victor Albertsson Tidestedt

9. Maria Smedberg (V)

Maria Smedberg

10. Nour Beyed (L)

Nour Beyed

11. Stig Svensson (SD)

Stig Svensson

Ersättare personliga:


För 1. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

För 2. Torbjörn Jansson (C)

Torbjörn Jansson

För 3. Kerstin Bäckerbo (M)

Kerstin Bäckerbo

För 4. Kjell Lindholm (C)

Kjell Lindholm

För 5. Monika Hall Fornander  (S)

Monika Hall Fornander

För 6.Reine Hilding  (S)

Reine Hilding

För 7. Per-Arne Olofsson (RV)

Per-Arne Olofsson

För 8. Eric Mellberg (M)

Eric Mellberg

För 9. Hanna Jansson (FI)

Hanna Jansson

För 10. Anita Ahlgren (L)

Anita Ahlgren

För 11. Lennart Ardemo (SD)

Lennart Ardemo


Sidan senast uppdaterad: 2019-06-13

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Kommunstyrelsens reglementePDF