Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådet Carina Gullberg (S), dess 1:a vice ordförande Bo Hagström (C) och dess 2:a vice ordförande är oppositionsrådet Björn Thodenius (M). Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Mötet är öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsen har en förvaltning; kommunledningskontoret med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet. De ansvarar också för att de politiska besluten genomförs.

Ordinarie ledamöter kommunstyrelsen

Namn

Parti

E-post

Carina Gullberg, ordförande

S

Carina Gullberg

Bo Hagström, 1:e vice ordförande

C

Bo Hagström

Björn Thodenius, 2:e vice ordförande

M

Björn Thodenius

Jan Hassel

S

Jan Hassel

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

S

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Ann-Christin Erlandsson

S

Ann-Christin Erlandsson

Per Eriksson

RV

Per Eriksson

Victor Albertsson Tidestedt

M

Victor Albertsson Tidestedt

Maria Smedberg

V

Maria Smedberg

Nour Beyed

L

Nour Beyed

Lennart Ardemo

SD

Lennart Ardemo

Ersättare i kommunstyrelsen

Namn

Parti

E-post

Jenni Strand

S

Jenni Strand

Torbjörn Jansson

C

Torbjörn Jansson

Kerstin Bäckerbo

M

Kerstin Bäckerbo

Kjell Lindholm

C

Kjell Lindholm


S


Reine Hilding

S

Reine Hilding

Hans-Göran Larsson

RV

Hans-Göran Larsson

Eric Mellberg

M

Eric Mellberg

Hanna Jansson

FI

Hanna Jansson

Anita Ahlgren

L

Anita Ahlgren

Vakant

SD


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 891.2 kB, öppnas i nytt fönster.