Anslagsbevis barn-, utbildning- och kulturnämnden 2021-06-17

Kallelse till nämndens sammanträde den 2021-06-17 finns som PDF-fil nedan.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-06-17

Paragrafer


Anslaget publicerades

2021-06-10

Anslaget avpubliceras

2021-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: