Barn-, utbildning- och kulturnämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har ansvar för ärenden inom de områden som anges i skollagen avseende offentligt skolväsen för barn och unga. Verksamheterna förskola och grundskola är exempel på ansvarsområden. Dessutom ansvarar nämnden för ärenden inom kulturområdet. Nämnden består av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Victor Albertsson Tidestedt, ordförande

M

Victor Albertsson Tidestedt

Maria Andersson,
1:e vice ordförande

Fi

Maria Andersson

Margitha Dagobert

S

Margitha Dagobert

Frida Bertilsson

S

Frida Bertilsson

Kenny Östlund

SD

Kenny Östlund

Ersättare

Namn

Parti

E-post

Monica Joby

M

Monica Joby

Maria Smedberg

V

Maria Smedberg

Monika Högberg

S

Monika Högberg

Jenni Holmer

S

Jenni Holmer

Nour Beyed

L

Nour Beyed