Barn-, utbildning- och kulturnämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har ansvar för ärenden inom de områden som anges i skollagen avseende offentligt skolväsen för barn och unga. Verksamheterna förskola och grundskola är exempel på ansvarsområden. Dessutom ansvarar nämnden för ärenden inom kulturområdet. Nämnden består av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Anja Rech, ordförande

S

anja.rech@gullspang.se

Evelina Eriksson, 1:e vice ordförande

S

evelina.eriksson@gullspang.se

Pia Zimmerman

S

pia.a.zimmerman@gullspang.se

Victor Albertsson, Tidestedt, 2:e vice ordförande

M

victor.albertsson-tidestedt@gullspang.se

Stefan Skärlund

FI

stefan.skarlund@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-post

Abdalla Hamid Idris

S

abdalla.idris@gullspang.se

Per Eriksson

RV

per.eriksson@gullspang.se

Monica Högberg

S

monica.hogberg@gullspang.se

Therese Gustavsson

M

therese.gustavsson@gullspang.se

Monica Joby

M

monica.joby@gullspang.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anja Nyström
Ordförande
Telefon: 0727-42 08 02
E-post: Anja Rech

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden