Nämnder och utskott

I Gullspångs kommun finns det flera nämnder utöver kommunstyrelsen, revisionen, valnämnden och överförmyndaren. Fem nämnder är gemensamma med Töreboda och Mariestad.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.

De nämnder som inte är gemensamma har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Majoriteten, som denna period består av socialdemokraterna, centern och rätt väg utser ordföranden i varje nämnd och oppositionen utser vice ordföranden. I revisionen är det tvärtom, det vill säga att oppositionen utser ordföranden och majoriteten vice ordföranden.
  
Nämnderna styrs av ett reglemente, som har antagits av kommunfullmäktige. Alla nämnder har dessutom ett antal lagar att följa. Kommunallagen, förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen som reglerar offentlighetsprincipen är exempel på sådana lagar.

I Gullspångs kommun finns även två utskott som förbereder ärenden till kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnder i Gullspångs kommun

 • Kommunstyrelsen
 • Barn-, utbildning- och kulturnämnd
 • Vård- och omsorgsnämnd
 • Valnämnd
 • Överförmyndare
 • Revisionen

Nämnder gemensamma med Töreboda och Mariestad

 • IT-nämnd 
 • Lönenämnd 
 • Miljö- och byggnadsnämnd 
 • Teknisk nämnd
 • Avtalsnämnd

Utskott i Gullspångs kommun

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

E-post till ledamöterna är enligt följande: fornamn.efternamn@gullspang.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen