Politisk organisation

Gullspångs kommun har likt alla andra kommuner i Sverige en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ett flertal nämnder. Fyra av nämnderna är gemensamma med Töreboda och Mariestads kommuner. En nämnd är gemensam med enbart Mariestads kommun och en nämnd är gemensam enbart med Töreboda kommun.

I vissa frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten. Andra frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om mål för samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service kommunens invånare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar även att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har man kommunrevisionen. Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna efter förslag från valberedningen. 

Kommunstyrelsen

Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen genomför kommunfullmäktiges beslut med hjälp av de politiska nämnderna och deras förvaltningar. Kommunstyrelsen har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige.

Politiska nämnder

I Gullspångs kommun finns ett flertal olika nämnder som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Läs mer om nämnderna på sidan nämnder och utskott.

Kommunstyrelse med utskott:

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga nämnder

  • Barn-, utbildning- och kulturnämnden
  • Avtalsnämnd (Gemensam för Gullspång och Töreboda)
  • IT-nämnd (Gemensam för Gullspång, Mariestad, Töreboda)
  • Lönenämnd (Gemensam för Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg)
  • Miljö- och byggnadsnämnd (Gemensam för Gullspång, Mariestad, Töreboda)
  • Teknisk nämnd (Gemensam för Gullspång, Mariestad, Töreboda)
  • Valnämnd
  • Vård- och omsorgsnämnd
  • Överförmyndarnämnd

Gullspångs kommun har genom en omfattande samverkan med Töreboda och Mariestad även valda ledamöter i kommunernas gemensamma nämnder.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mats Öman
Kommundirektör
Telefon: 0506-362 87
E-post: Mats Öman

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Politisk organisation

Politisk organisation med namn Pdf, 37.4 kB.