Kungörelse om flyttning av fordon vecka 9 2021

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Mariestads bildemontering och återvinningsteknik Ab, Förrådsgatan 29, Mariestad. Fordonet kommer jämte lagen om Fordonsflytt att Skrotas då det utgör ett fordonsvrak enligt 2§ 7. FFF

Ursprunglig uppställningsplats: Fastighetsparkering invid Östergatan 9-11, Gullspång

Typ och modell: Personbil röd Opel med tyskt registreringsnummer

Kungörelsens publicerades: 2021-03-05

Kungörelsens avpubliceras: 2021-06-05

Sidan senast uppdaterad: