Kungörelse av förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19 (Södra Otterbäcken), Gullspångs kommun

Kungörelse publicerades: 2019-07-15
Kungörelse avpubliceras: 2019-09-23

Dokument

Kungörelse detaljplan för Gallernäset 1:19PDF

Sidan senast uppdaterad: