Kommunfullmäktige sammanträder 1 november 2021

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 1 november 2021 kl 18.30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer att sändas via webb-TV.

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns även att ta del på kommunledningskontoret i Hova.

Följ denna länk för att komma till webbsändningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Föredragningslista

§ 1 Val av justerare

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4. Aktuell information kommunfullmäktige 2021

§ 5. Ansökan om kommunal borgen från Hova Utveckling AB för uppförande av Riddarborgen

§ 6. Delårsrapport 2021

§ 7. Återremiss - Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021

§ 8. justering av budgetramarna för tekniska nämnden och IT-nämnden för innevarande år

§ 9. Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

§ 10. Svar på motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar

§ 11. Redovisning av medborgarförslag under beredning 2021

§ 12. Redovisning av motioner under beredning 2021

§ 13. Sammanträdesdagar kommunfullmäktige år 2022

§ 14. Delgivning - Skaraborgs Kommunalförbund delårsrapport 2021

§ 15. Delgivning - Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2021

§ 16. Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg delårsrapport 2021

§ 17. Delgivning - Tolkförmedling Väst delårsrapport 2021

§ 18. Valärende

Ann-Christin Erlandsson

Ordförande

Sidan senast uppdaterad: