Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 14 juni 2021

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 14 juni kl 18.30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga men med anledning av den pågående Corona-pandemin uppmanans allmänheten att i första hand följa sammanträde via webb-TV se länk på kommunens hemsida.

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns även att ta del på kommunledningskontoret i Hova.

Följ denna länk för att komma till webbsändningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

§ 1. Val av justerare

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Anmälan om eventuellt jäv

§ 4. Aktuell information kommunfullmäktige 2021

§ 5. Otterbäcken Södra, Gallernäset 1:19

§ 6. Tertialrapport april 2021

§ 7. Finanspolicy Gullspångs kommun

§ 8. Kommunfullmäktiges mål 2022

§ 9. Komunala utdebiteringen (skattesatsen) 2022

§ 10. Budget 2022

§ 11. Budgetplan 2023-2024

§ 12. Finansiell mål budgeåret 2022

§ 13. Investeringsbudget 2022

§ 14.Investeringsplan 2023-2026

§ 15. Uppsägning från Karlsborgs kommun gällande samverkansavtal för gemensam lönenämnd

§ 16. Motion klimatanpassad skolmat

§ 17. Motion entré Göta holme

§ 18. Tillämpning av begränsningsförordningen gällande pandemi

§ 19. Riktlinjer gällande arrende, markköp samt försäljning av mark

§ 20. Förslag till försäljning av fastigheterna Gullspång Björtorp 4:6 och Gullspång Gårdsjö 13:5

§ 21. Lekplatsprogram för Gullspångs kommun

§ 22.Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning och införande av riktlinjer för hantering av motioner

§ 23. Rätt att teckna investerings- och kundavtal med längre giltighetstid än gällande arrendeavtal från arrendator Vänerhamn

§ 24. Valärende

25. Ansökan om arvode

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Sidan senast uppdaterad: