Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder 25 mars 2019

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 25 mars 2019 kl 18.30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer att sändas via webb-TV.

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns även att ta del på kommunledningskontoret i Hova.

Följ denna länk för att komma till webbsändningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föredragningslista

§ 1 Val av justerare

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Aktuell information

§ 5 Interpellation ställd till valberedningens ordförande

§ 6 Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 och slutredovisning av investeringsprojekt 2018

§ 7 Årsredovisning 208

§ 8 Revisionsberättelse 2018, fråga om ansvarfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän (inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG-samarbetet)

§ 9 Riktlinjer för expolateringsredovisning

§ 10 Svar på motin om frukt i skolan

§ 11 Reviderat reglement för folkhälsorådet

§ 12 Riktlinjer för kvarboende

§ 13 Kommunens ändamål med insyn i Hova utvecklingsbolag

§ 14 Val till Folkhälsorådet

§ 15 Val till Skagerns Energi AB

§ 16 Delgivning - Revisonsgranskning av IT-säkerheten inom MTG-kommunerna

Ann-Christin Erlandsson

Ordförande

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14