Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY


Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder 10 december 2018

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl 18:30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer att sändas via webb-TV.

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingarPDF. Handlingarna finns även att ta del av på kommunledningskontoret i Hova.

 Följ denna länk för att komma till webbsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Föredragninglista

 § 1 Val av justerare

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Allmänhetens frågestund

§ 5 val av kommunfullmäktiges förste vice ordförande mandatperioden 2018-2022

§ 6 VA-plan 2016-2026 Askevik

§ 7 Svar på medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier

§ 8 Ändring av skolskjutsreglemente

§ 9 Samverkansavtal gemensam HR-funktion, Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

§ 10 Regler för partistöd

§ 11 Partistöd 2019-2022

§ 12 Taxa för äldreomsogen 2019

§ 13 Tax för LSS år 2019

§ 14 Taxor för kostverksamheten 2019

§ 15 Delgivning - Svar på revisorernas översiktliga granskning av delårsrapport

§ 16 Val till kommunstyrelsen

§ 17 Val till kommunens reviosrer för mandatperioden 2018-2022

§ 18 Val till revisorer till kommunens stiftelser

§ 19 Val till barn,- utbildning- och kulturnämnd

§ 20 Val till vård- och omsorgsnämnd

§ 21 Val till krisledningsnämnd

§ 22 Val till valnämnd

§ 23 Val till teknisk nämnd (gemensam nämnd tillsammans med Mariestad och Töreboda)

§ 24 Val till miljö- och byggnadsnämnd (gemensam tillsammans med Mariestad, Töreboda)

§ 25 Val till lönenämnd (gemensam med Mariestad, Töreboda och Karlsborg)

§ 26 Val till IT-nämnd (gemensam nämnd tillsammans med Töreboda och Mariestad)

§ 27 Val till nämnd för ekonomiadministration (gemensam nämnd med Töreboda kommun)

§ 28 Val till arvodeskommitté

§ 29 Val till överförmyndarnämnd

§ 30 Val till Folkhälsorådet

§ 31 Val till Gullspångsbostäder AB

§ 32 Val till revisorer till Gullspångsbostäder AB

§ 33 Val till ombud till bolagsstämmor Gullspångsbostäder AB

§ 34 Val till Skagerns Energi

§ 35 Val till revisorer till Skagerns Energi

§ 36 Val till Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

§ 37 Val till Lantmäteriförrätteringar för tätortsfrågor

§ 38 Val till Lantmäteriförrättningar jord- och skogsbruksfrågor

§ 39 Val till Riksbyggens kooperativa hyrerättsförning Gullspång-Hova äldrebostäder

§ 40 Val till stämombud till Riksbyggens kooperativa hyrerättsförening Gullspång-Hova äldrebostäder

§ 41 Val till revisorer till Riksbyggens kooperativa hyrerättsförening Gullspång-Hova äldrebostäder

§ 42 Val till Räddningstjänsten Östra Skaraborg

§ 43 Val till avfallshantering Östra Skaraborg

§ 44 Val till tolkförmedling Väst

§ 45 Val till Skaraborgs kommunalförbund, fullmäktige

§ 46 Val till Skaraborgs kommunalförbund, styrelse

§ 47 Val till samordningförbundet Norra Skaraborg

§ 48 Val till Vänersamarbetet ekonomisk förening

§ 49 Val till brottsförebyggande och trafiksäkerhetsrådet i MTG

§ 50 Val till Vänerhamn AB, ombud till bolagsstämmor

§ 51 Val til Vänerhamn AB, styrelsen

§ 52 Val till delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg

§ 53 Val till ombud Kommuninvest

§ 54 Val till Skaraborgs Fiskevattenägareförbund, ombud

§ 55 Val till Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats

§ 56 Val till Gullspångs fibernät ekonomisk förening ombud till föreningsstämma

§ 57 Val till representant i Mörtestads invallningsföretag

§ 58 Val till Otterbergets vägsamfällighet

§ 59 Val till idrottsplatskommittéer

§ 60 Ordning för inkallande av ersättare

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-30

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan