Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden 2023-11-13

Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2023-11-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-11-13

Paragrafer

145-166

Anslaget publicerades

2023-11-17

Anslaget avpubliceras

2023-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: