Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnd sekretess 2023-11-13

Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sekretessammanträde 2023-11-13 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-11-13

Paragrafer

126-143

Anslaget publicerades

2023-11-15

Anslaget avpubliceras

2023-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: