Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-15, sekretess

Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2021-11-15 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-11-15

Paragrafer

121-129

Anslaget publicerades

2021-11-18

Anslaget avpubliceras

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument

Protokoll

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: