Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-15

Protokoll från Vård- och omsorgsnämdens sammanträde den 2021-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-11-15

Paragrafer

127-140

Anslaget publicerades

2021-11-18

Anslaget avpubliceras

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: