Anslagsbevis vård- och omsorgsnämnden 2021-05-17

Protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2021-05-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-05-17

Paragrafer

56-72

Anslaget publicerades

2021-05-27

Anslaget avpubliceras

2021-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: