Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2024-02-06

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2024-02-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2024-02-06

Paragrafer

9-16

Anslaget publicerades

2024-02-06

Anslaget avpubliceras

2024-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: