Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2024-01-30

Protokoll från miljö- och byggnadnämndens sammanträde den 30 januari 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2024-01-30

Paragrafer

1-12

Anslaget publicerades

2024-01-31

Anslaget avpubliceras

2024-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: