Anslagsbevis tekniska nämnden 2023-09-12

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2023-09-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-09-12

Paragrafer

88-99

Anslaget publicerades

2023-09-12

Anslaget avpubliceras

2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: