Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetberedning 2023-05-17

Protokoll från kommunstyrelsens budgetberednings sammanträde 2023-05-17 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-05-17

Paragrafer

19-26

Anslaget publicerades

2023-05-25

Anslaget avpubliceras

2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument


Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: