Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetberedning 2023-02-28

Protokoll från kommunstyrelsens budgetberednings sammanträde 2023-02-28] är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-02-28

Paragrafer

1-6

Anslaget publicerades

2023-03-07

Anslaget avpubliceras

2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument


Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: