Anslagsbevis Samordningsförbundet Skaraborg 2023-02-21

Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg sammanträde 2023-02-21 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-02-21

Paragrafer

1-10

Anslaget publicerades

2023-03-07

Anslaget avpubliceras

2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument


Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: