Anslagsbevis IT-nämnden 2023-02-07

Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2022-02-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-02-07

Paragrafer

1-6

Anslaget publicerades

2023-03-02

Anslaget avpubliceras

2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Töreboda