Anslagsbevis Samordningsförbundet Skaraborg 2022-08-23

Protokoll från Skaraborgs samordningsförbunds sammanträde från 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2022-08-23

Paragrafer

1-9

Anslaget publicerades

2022-08-23

Anslaget avpubliceras

2022-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet Skaraborg, St Sigfrids gata 8, Skövde

Sidan senast uppdaterad: