Anslagsbevis valnämnden 2022-06-14

Protokoll från valnämndens sammanträde den 2022-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2022-06-14

Paragrafer

41-51

Anslaget publicerades

2022-06-16

Anslaget avpubliceras

2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: