Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2022-06-07

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2022-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2022-06-07

Paragrafer

89-101

Anslaget publicerades

2022-06-08

Anslaget avpubliceras

2022-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: