Anslagsbevis Samordningsförbundet Skaraborg 2022-04-04

Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg sammanträde den 2022-04-04 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2022-04-04

Paragrafer

1-9

Anslaget publicerades

2022-05-06

Anslaget avpubliceras

2022-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument


Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: