Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2022-01-05

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2022-01-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2022-01-05

Paragrafer

1-2

Anslaget publicerades

2022-01-10

Anslaget avpubliceras

2022-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Mariestad stadshuset

Sidan senast uppdaterad: