Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-11-16 (§ 193, 197)

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2021-11-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-11-16

Paragrafer

193, 197

Anslaget publicerades

2021-11-16

Anslaget avpubliceras

2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: