Anslagsbevis valnämnden 2021-10-05

Protokoll från [nämndens] sammanträde den [XXXX-XX-XX] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-10-05

Paragrafer

5-16

Anslaget publicerades

2021-10-12

Anslaget avpubliceras

2021-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: