Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-05-25 (§ 81)

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2021-05-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-05-25

Paragrafer

81

Anslaget publicerades

2021-05-25

Anslaget avpubliceras

2021-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: