Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-05-18

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2021-05-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-05-18

Paragrafer

86-108

Anslaget publicerades

2021-05-24

Anslaget avpubliceras

2021-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: