Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2021-04-06

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2021-04-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-04-06

Paragrafer

30-42

Anslaget publicerades

2021-04-08

Anslaget avpubliceras

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: