Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-03-23

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2021-04-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-03-23

Paragrafer

41-61

Anslaget publicerades

2021-04-06

Anslaget avpubliceras

2021-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: