Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-02-09

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2021-02-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-02-09

Paragrafer

15-17

Anslaget publicerades

2021-02-16

Anslaget avpubliceras

2021-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: