Anslagsbevis Nämnden för ekonomiadministration 2020-12-07

Protokoll från Nämnden för ekonomiadministrations sammanträde den 2020-12-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-12-07

Paragrafer

31-37

Anslaget publicerades

2020-12-30

Anslaget avpubliceras

2021-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Töreboda

Sidan senast uppdaterad: