Anslagsbevis nämnd för ekonomiadministration 2020-11-09

Protokoll från nämnden för ekonomiadministrations sammanträde 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-11-09

Paragrafer

23-30

Anslaget publicerades

2020-11-16

Anslaget avpubliceras

2020-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Töreboda

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-16