Anslagsbevis överförmyndarnämnden 2020-11-09

Protokoll från överförmyndarens sammanträde den 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-11-09

Paragrafer

6-9

Anslaget publicerades

2020-11-09

Anslaget avpubliceras

2020-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-09