Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-22

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2024-01-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2024-01-30

Paragrafer

1-23

Anslaget publicerades

2024-01-30

Anslaget avpubliceras

2024-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: