Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-25

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2023-10-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-10-25

Paragrafer

149-162

Anslaget publicerades

2023-11-01

Anslaget avpubliceras

2023-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: