Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-24

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-05-24

Paragrafer

79-98

Anslaget publicerades

2023-05-26

Anslaget avpubliceras

2023-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: