Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2021-11-10 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-11-10

Paragrafer

202-227

Anslaget publicerades

2021-11-15

Anslaget avpubliceras

2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument


Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: